LBG, Liquid biogass.

Fakta om biogass

Biogass består av metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Den blir dannet ved anaerob nedbryting av organisk materiale som plantedeler, matavfall, slakteriavfall og husdyrgjødsel.  Biogass kan brukes som drivstoff i biler, større kjøretøy og i skip.

LBG

LBG (Liquefied Bio Gas) kalles på norsk flytende biogass. Produktet er en parallell til flytende naturgass (LNG). Biogass dannes av husdyrgjødsel og slakteriavfall ol. på råtnetanker som danner metangass. Lagres som flytende kald væske ved minus 150 – 170°C.

Hvis naturgass kommer fra gjødsel, matavfall eller annet organisk materiale, er det biogass. I flytende form kalles det LBG – en 100 % CO2-nøytral energikilde.
LBG er praktisk talt identisk med flytende naturgass (LNG), som er grunnen til at den også blir til en væske ved -162°C og har de samme egenskapene til å være kompakt og brenne rent. Men som en ekstra bonus er LBG et enda mer bærekraftig drivstoff enn LNG, siden vi ikke trenger å utvinne fossile ressurser for å lage det.

Fra gjødsel til drivstoff

Biogass kommer fra ressurser som allerede er en del av karbonsirkulasjonen, som for eksempel kugjødsel. Ser vi på sammensetningen av kugjødsel, finner vi store mengder metan (CH4) – akkurat som i naturgass. Metan er en klimagass som CO2 og er 25 ganger mer skadelig hvis det slippes ut i atmosfæren. Men når man legger gjødsel gjennom et biogassanlegg, er det mulig å samle denne metanen i tanker, konvertere til væske og så har vi LBG – et svært miljøvennlig drivstoff.

Vinn-vinn situasjon

Gjødsel spres vanligvis direkte på bøndenes åkre som gjødsel, hvorfra metan siver inn i atmosfæren vår. Prosessen med å gjøre om denne skadelige gassen til et grønt drivstoff er ikke bare en fordel innenfor transportsektoren. Avgassing av gjødselen i et biogassanlegg gjør den nemlig til en enda bedre gjødsel når den returneres til åkrene. Og faktisk, ved å ta ut metanen fra gjødselen før vi sprer den på åkrene, reduserer vi den totale klimabelastningen med 90 %, samtidig som vi får et ansvarlig drivstoff.

En bedre fremtid

Ved å utvikle kapasitet til å bruke disse ressursene er det mulig å bevege seg mot en enda mer bærekraftig fremtid. Spesielt innenfor transportsektoren har LBG potensial til å redusere skadelige utslipp fra lastebiler og skip kraftig. For med LBG har vi et 100 % CO2-nøytralt drivstoff uten utslipp av svoveloksider (SOX) og praktisk talt ingen utslipp av nitrogenoksider (NOX).

Pil opp
Tilbake til toppen