Biovind.

Biogass flytskjema

Hvem er Biovind

Kort fortalt så er Biovind AS et selskap som har til hovedmål å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slakteriavfall, fiskeriavfall og eventuelt annet organisk avfall i regionen vår.

Allerede i 2014 begynte daglig leder i Suldal Transport, Rune Furseth, å se på mulighetene for å utvikle biogass av avfallsmateriell. Ved å blande husdyrgjødsel fra ku og gris sammen med slakteriavfall, skapes råbiogass (metan). Komprimert biogass kan gjøres flytende og brukes som drivstoff til transportbransjen. CO2-gassen som skilles ut, og skal brukes inn mot lokale og regionale slakteriene igjen. Dette vil gi store klimagevinster i et område der landbruket står for 36,5 prosent av klimautslippene.

Med seg på eigersida står Kjell Thomas Kirketeig, Nortura, Fatland og bønder som vil levere gjødsel til anlegget.

Biovind skal lage biogass av slakteriavfall og gjødsel frå lokale bønder. Fabrikken treng 123 000 tonn med gjødsel frå bøndene og om lag 13 000 tonn med slakteriavfall. Etter planen blir det tre–fire arbeidsplassar på sjølve anlegget. I tillegg blir det behov for ein god del transport, både av råstoff som skal inn til fabrikken og for å få biogassen ut til kunde.

Biobonden

Hensikten ned biobonden As

* Sikra bonden sine rettigheter ved eigarskap i Biovind.

* Bidra til at Biovind får inn nok lokalt råstoff til rett pris.

* Bidra på ein slik måte at dei sikrar lønnsom drift for Biovind, då me ser det som ein stor fordel for landbruket lokalt å ha eit biogassanlegg tilgjengelig

Illustrasjonsfoto av Biovind sitt anlegg på Ølen


Fremgang/nyheter

Utgravinga av tomta på industriområdet på Nerheim nærmar seg slutten og vil bli klar til april.

Enovasøknad er sendt inn 25 oktober.

fremdrift på Nerheim
Nyasfaltert vei

Pil opp
Tilbake til toppen