Dette må du vite om fangst og lagring av CO2

Karbondioksid (CO2) er en gass der karbon er bundet til oksygen. Ved forbrenning av ved, kull eller olje reagerer karbonforbindelsene med oksygen fra lufta og danner blant annet gassen CO2. ... CO2 utgjør over 80 % av de årlige klimagassutslippene i Norge og har en levetid på flere hundre år i atmosfæren.

Hva gjør CO2 med miljøet?

Klimaet er i endring fordi det slippes ut mer drivhusgass i atmosfæren enn det som er naturlig. Et eksempel på en drivhusgass (også kalt klimagass) er karbondioksid, CO2. Gassen gjør drivhuseffekten sterkere. ... Dermed blir kloden varmere enn den ville ha vært uten gassen, og klimaet endrer seg. Økt konsentrasjon av CO2 fører ikke bare til global oppvarming. CO2 løser seg også opp i vann og gjør havene surere. Dette har stor konsekvens for livet i havet som har utviklet seg til å leve i et svakt alkalisk miljø.

Biogass er klimanøytral fordi den allerede finnes i kretsløpet. Dermed tilføres ikke atmosfæren mer CO2 ved bruk enn ved naturlig nedbrytning. For hver liter diesel man bytter ut med biogass, reduseres utslippet av CO2 med 2,7 kilo.

Hva gjør Biovind med CO2

Den rå biogassen består fortrinnsvis av metan og CO₂ i et forhold på omtrent 3:2. Me vil fange co2 når Biogassen blir oppgradert, ved at CO2 skilles ut i eget prosessanlegg. Biovind sin fangstmetode er ved såkalt aminskrubbing, hvor gassen ledes gjennom en avkjølt væske tilsatt aminmolekyler, som er i stand til å binde CO₂. Deretter blir den flytendegjort. Bio Co2 må derfor ha høyeste kvalitet. Biovind sin CO2 skal inneholde kvaliteten som på matkvalitet, som enten er EIGA, ISBT eller E290.

Biovind har i dag fått avtale med Nortura og Fatland som vil ta all co2 me produserer inn igjen i produksjonen.

Hva brukes CO2 til.

I flytende tilstand brukes det i kuldemaskiner og brannslukkere, og i fast tilstand som tørris og i matproduksjon. Karbondioksid har dessuten anvendelse som inert gass ved kjemiske prosesser, i veksthus som tilsetning til luften, i gasslasere med mer. Vårt hovedmål er at alt Co2 går tilbake til slakteri.

Pil opp
Tilbake til toppen